Odjeli i zbirke

Planinarska zbirka

Planinarski savez Hrvatske 1956. godine povjerava Samoborskom muzeju i tadašnjem ravnatelju Ivici Sudniku zadatak za osnivanje Planinarskog muzeja - u svrhu pohrane arhivskog gradiva Saveza u periodu od vremena osnutka društva 1874. godine, pa do Drugog svjetskog rata. Ujedno, Ivica Sudnik zalagao se i za proširivanje arhivskog gradiva te je tako poticao članove Planinarskog saveza na sakupljanje i novog materijala, kao što su plakati, brošure, pozivnice, karte, godišnje izvještaje, predmete vezane za planinarstvo i sve ostalo što bi doprinjelo obogaćivanju zbirke.

Arhivska građa vezana uz planinarstvo vrlo je važna i rijetka u Hrvatskoj. Sastoji se od mnogobrojnih spisa i dokumenata te od manjeg broja muzejskih predmeta koji uključuju same početke planinarstva i rada planinarskih društava u Hrvatskoj. Od tada pa do danas Samoborski muzej kontinuirano i odgovorno, u skladu s pravilima muzejske i arhivističke struke, brine o čuvanju preuzetog gradiva te omogućuje uvid za proučavanje zainteresiranim članovima Hrvatskog planinarskog Saveza. Godine 2021. suradnjom Samoborskog muzeja i Hrvatskog planinarskog Saveza izvršen je popis gradiva planinarske tematike te je registrirana Planinarska zbirka Samoborskog muzeja.

 

 

Pogledaj predmete iz zbirke