Odjeli i zbirke

Kulturno-povijesna zbirka

Kulturno-povijesna zbirka brojnošću i raznolikošću sačuvanih predmeta svjedoči o bogatom kulturnom životu Samobora od njegovih početaka do danas. 

Za vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda Ferdo Livadić u svom je dvorcu okupljao znamenite ličnosti toga doba - Ljudevita Gaja, Stanka Vraza, Frana Kurelca, Ivana Kukuljevića Sakcinskog i druge. Među predmetima iz tog vremena možemo vidjeti Livadićev klavir, njegove skladbe i rukopise, obiteljske fotografije i pečatnjake, muško odijelo, tzv. ilirsku surku, Vrazove Đulabije, rukotvorine Julijane Cantilly, portrete značajnih građana i dr.

Samoborski je kraj oduvijek bio bogat prirodnim resursima (rude, voda, plodna nizina i pitoma gorja), što je pogodovalo razvoju brojnih obrta, često udruženih u cehove. O njihovoj djelatnosti svjedoče predmeti kao što su cehovske škrinje, cehovske pločice i zastave i dr. Dugu zdravstvenu i ljekarničku tradiciju predstavljaju različita pakiranja, recepture i računi iz 19. stoljeća, te anatomski atlas i ljekarnička vaga. Krajem 19. stoljeća u Samoboru se osnivaju brojna društva - kulturna, književna, pjevačka, vojna, vatrogasna, športska, planinarska i dr. O njihovom intenzivnom djelovanju svjedoče fotografije, književni radovi, sportski rekviziti i dr.

 

 

Pogledaj predmete iz zbirke