autor:
Burić, Vlado  (karikaturist)
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1980. g.
autor:
Peroš, Marko  (slikar)
vrsta građe:
mjesto:
vrijeme izrade:
1942. g.
autor:
Burić, Vlado  (karikaturist)
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1980. g.
autor:
Burić, Vlado  (karikaturist)
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1980. g.
autor:
Burić, Vlado  (karikaturist)
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
vrijeme izrade:
1980. g.
autor:
Burić, Vlado  (karikaturist)
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
vrijeme izrade:
1980. g.