1 - 12 od 19
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1985. g.
autor:
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
naslov:
autor:
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
autor:
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
18. st.
naslov:
autor:
Hoffer, Dionizije  (franjevački kipar)
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
oko 1735. g.
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
17. st.
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
17. st.
naslov:
autor:
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
oko 1690. g.
naslov:
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
20. st.
autor:
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1925. g.
1 - 12 od 19