1 - 12 od 30
autor:
Burić, Vlado  (karikaturist)
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1980. g.
autor:
Kodrić, Franjo  (kipar)
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1985. g.
autor:
Orešković, dr. Stjepan  (odvjetnik i slikar amater)
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1918. g.
autor:
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1911. g.
autor:
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1913. g.
autor:
Babić, Dubravka  (slikarica i grafičarka)
vrsta građe:
mjesto:
vrijeme izrade:
1994. g.
autor:
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1983. g.
autor:
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
oko 1918. g.
autor:
Bužan, Joso  (slikar)
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1908. g.
autor:
Bužan, Joso  (slikar)
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1908. g.
autor:
vrsta građe:
tehnika:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1911. g.
autor:
vrsta građe:
materijal:
mjesto:
vrijeme izrade:
1900. g.
1 - 12 od 30